foro

NACIONALITAT I ESTRANGERIA

NOVETATS NORMATIVES

Dilluns 3.04.2023 | 10 h.

Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA)
Passeig Campoamor s/n – Alacant

Presentació

L’estudi del Dret de la nacionalitat i de l’estrangeria a Espanya presenta un alt interés des de la perspectiva d’una societat internacional, cada vegada més interdependent en l’econòmic, en el laboral i també en el familiar, que registra un increment incessant de moviment de persones, particularment en l’àmbit de la Unió Europea, on Espanya ocupa un paper rellevant com a destí migratori i, en particular, la província d’Alacant amb una alta taxa de població estrangera.

Després de la celebració d’una jornada de caràcter general el mes de novembre passat de 2022, resulta necessari abordar l’estudi dels canvis normatius en matèria tant d’adquisició de la nacionalitat espanyola com en matèria d’estrangeria, així com les principals línies jurisprudencials que s’han vingut aplicant en totes dues àrees jurídiques.

La Diputació Provincial d’Alacant és conscient d’aquesta situació i s’esforça per propiciar els instruments necessaris per a la correcta execució de l’atenció a les persones migrants per part de les entitats locals de la província i de la xarxa d’Associacions i entitats no governamentals que desenvolupen la seua activitat amb el col·lectiu immigrant.

 Amb aquest Fòrum es pretén millorar el coneixement de la realitat de la població immigrant a la nostra província; avaluar les intervencions soci jurídiques amb les famílies *trasnacionales i promoure, des de la perspectiva de gènere, la projecció d’accions futures en coherència amb les necessitats i la realitat migratòria actual marcada per les més recents modificacions legals que s’han introduït tant en el règim de l’estrangeria com en el procés d’adquisició de la nacionalitat espanyola per part dels descendents d’espanyols, a través de la Llei de Memòria Històrica.

Público al qual es dirigeix

Professionals de la intervenció social amb migrants, advocats, graduats socials, treballadors socials, psicòlegs, mediadores i orientadors socials.

Metodologia de treball

Es desenvoluparà en format dual, d’aquesta manera els assistents que es troben fora d’Alacant podran accedir a través de la plataforma digital que es determine.

Programa

Dilluns 3 d’Abril, 2023

Direcció de la Jornada

Dr. D. Alfonso Ortega Giménez, Professor Titular de Dret internacional privat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Espanya. Director de l’Observatori Provincial de la Immigració d’Alacant.

Secretaria de Jornada

Dra. Dña, Lerdys Heredia Sánchez, Professora Associada de Dret internacional privat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Espanya.

Lloc de realització

Auditori de la Diputació d’Alacant (*ADDA)

Inscripció: gratuïta

9:30 h.

Recollida d’acreditacions

10:15 h.

Obertura Institucional.

D. Juan de Dios Navarro Caballero
Diputado de Innovación, Agenda Digital y Contratación y Residentes Internacionales.

10:30 h.
Conferència d’obertura:
“La repatriació de familiars dels gihadistes: una decisió política o judicial?”

Prof. Dr. Sr. Enrique Jesús Martínez Pérez
Professor Titular de Dret internacional públic i relacions internacionals, Universitat de Valladolid.

10:45 h.
Taula de Treball 1
“Qüestions pràctiques i novetats normatives i jurisprudencials en matèria de Dret de la nacionalitat”.

Novetats introduïdes en matèria d’adquisició de la nacionalitat espanyola per a descendents d’emigrants espanyols, després de l’aprovació de la Llei de Memòria Democràtica/2022.

Prof. Dra. Sra. Lerdys Saray Heredia Sánchez.
Professora Associada de Dret internacional privat, Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Actualització jurisprudencial en matèria de nacionalitat.

Prof. Dra. Sra. María Elena Cobas Cobiella.
Professora Titular de Dret Civil, Universitat de València.

Actualització jurisprudencial i doctrinal respecte als matrimonis internacionals com a forma d’adquisició de la nacionalitat espanyola.

Prof. Dr. Sr. Alfonso Ortega Giménez.
Professor Titular de Dret internacional privat, Universitat Miguel Hernández d’Elx. Director de l’Observatori Provincial de la Immigració d’Alacant.

Modera i intervé

Prof. Dr. Sr. Alfonso Ortega Giménez
Professor Titular de Dret internacional privat, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Director de l’Observatori Provincial de la Immigració d’Alacant.

12:00 h.

Pausa Café

12:30 h.
Taula de Treball 2
“Qüestions pràctiques i novetats normatives i jurisprudencials en matèria de Dret de l’estrangeria”.

Actualització pràctica en matèria d’estrangeria després de la posada en marxa de les modificacions introduïdes en el 2022.

Prof. Sr. Juan Manuel Masanet Fernández.
Advocat especialitzat en Dret de la nacionalitat i l’estrangeria. Professor associat de Dret internacional privat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Recorregut jurisprudencial pels últims i més rellevants pronunciaments en relació al règim d’entrada, permanència i eixida del territori espanyol dels ciutadans estrangers.

Sra. María Isabel Gómez Reyes.
Advocada ICALI, Responsable de la Secció d’Estrangeria i Drets Humans.

Asil i protecció internacional. Estat de la pràctica a Espanya.

Sr. José Manuel Illán.
Advocat Programa Sol·licitants i Beneficiaris Protecció Internacional. Creu Roja.

Modera

Prof. Dra. Sra. Lerdys Saray Heredia Sánchez.
Professora Associada de Dret internacional privat, Universitat Miguel Hernández d’Elx.

14:00 h.

Clausura de la jornada

Localización

Passeig Campoamor, s/n.. 03010 Alacant

Inscripcions

Rellena este formulario para incribirte en la jornada.

Nombre(Obligatorio)
Email(Obligatorio)
Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

Organitza